TOS TXAIS LEEJ NTSHIAB ZAM 23 – ZAM PAJ LUG 2

IMG_5945Kwv tij phooj ywg, hnub tim 24 lub 4 hlis xyoo 2014 no, mas tim lub loog Vas Tis Kaas uas yog qhov chaw Vaj Qhia Faas Ntshis Kus nyob, lawv tau tshaj lus tawm tias :

“Hnub uas Vas Tis Kaas muab los ua kev nco txog Vaj Qhia Zam 23 ua Leej Ntshiab, mas yog hnub tim 11 lub 10 hli. Vim yog ncaj rau hnub uas Vaj Qhia Zam 23 qhib muaj lub Rooj Ncauj Lus Vas Tis Kaas 2. Hos hnub uas Vas Tis Kaas muab los ua kev nco txog Vaj Qhia Zam Paj Lug 2 ua Leej Ntshiab, mas yog hnub tim 22 lub 10 hli. Vim tias hnub ntawd, mas yog ncaj rau hnub uas Vaj Qhia Zam Paj Lug 2 tau ua Vaj Qhia, ces nws pib ua thawj thawj Thaj Txi Ntuj nyob hauv lub loog Vas Tis Kaas.”

IMG_5935

Kwv tij, yog vim li no, mas thaum uas peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv tsa Vaj Qhia Zam 23 los ua ib tug Leej Ntshiab lawm, thiaj tau muab nws ib qhov nqaij me me los ua cov kab ke tsa nws ua Leej Ntshiab. Hos Vaj Qhia Zam Paj Lug 2, mas tau muab nws ib cov ntshav los ua cov kab ke tsa nws ua Leej Ntshiab thiab.

Li ntawd, mas hnub tim 19 lub 10 hli xyoo 2014 no, cov tub ntxhais hluas Kav Tos Liv uas nyob thoob plaws Thaib teb tau tuaj sib koom sau siab nyob rau ntawm lub tsev teev Ntuj zos Khej Me, ces lawv thiab peb tsoom neeg ntseeg Hmoob Kav Tos Liv uas nyob hauv 2 lub xeev, yam li lub xeev Phib Xab Nub Lauj thiab Pheb Tshab Npoos, thiaj tau nrog cov tub ntxhais hluas tos txais Leej Ntshiab Zam 23 thiab Leej Ntshiab Zam Paj Lug 2 nyob rau hauv tsev teev Ntuj Khej Me, Thaib teb.

IMG_5911

Thaum peb sawv daws tos txais tas, mas peb kuj tau sib sau los ua Thaj Txi Ntuj thiab sawv daws kuj tau mus thov koob hmoob ntawm Leej Ntshiab Zam 23 thiab Leej Ntshiab Zam Paj Lug 2.

Kwv tij phooj ywg, ua li mas yog ib hnub zoo, uas peb tsoom neeg ntseeg Hmoob thiab cov tub ntxhais hluas Kav Tos Liv nyob thoob plaws Thaib teb tau muaj txoj hmoov los sib koom tos txais 2 tug Leej Ntshiab tseem ceeb no.

Li ntawd, thov kom Leej Ntshiab Zam 23 thiab Leej Ntshiab Zam Paj Lug 2, tsom kwm peb haiv Hmoob sawv daws thiab pov hwm tsoom tub ntxhais hluas Kav Tos Liv uas tau tuaj sau siab nyob hauv tsev teev Ntuj Khej Me zaum no, kom sawv daws tsuas muaj ntsib kev noj qab nyob zoo thiab txoj hauj lwm sau siab tiav raws li siab xav.

 

IMG_5940

IMG_5958

Leave a Reply