THAIB TEB, MUAJ IB TUG TSWV QHIA LIAB TSHIAB.

Kwv tij phooj ywg, hnub tim 4 lub 1 hlis xyoo 2015 no, Vaj Qhia Faas Ntshis Kus tau tsa tus Tswv Qhia Faas Xuas Xas Vis Yes Kiang Xam Kos Viv Vas Niv, los ua ib tug Tswv Qhia Liab.

Yav dhau los, tus Tswv Qhia Faas Xuas Xas Vis Yes Kiang Xam, mas nws xub ua Tswv Qhia nyob hauv lub Ceeb Koom Txoos Nab Qhoos Xas Vaam. Tab sis lub caij no nws yog tus Tswv Qhia saib cov neeg ntseeg Kav Tos Liv hauv lub Ceeb Koom Txoos Koos Thej, nws hnub nyoog 66 xyoo.

Tsis ntev los no xwb, tus Tswv Qhia Faas Xuas Xas Vis Yes Kiang Xam tau tshaj lus tawm tias : “Nyob hauv peb cov tsev qhia ntawv Kav Tos Liv thoob Thaib teb, mas peb yuav muab siab rau pab ua tib zoo saib kev qhia txuj kom mus raws qhov tseeb thiab peb kuj yuav txhib tsoom neeg ntseeg Kav Tos Liv kom mus fim nrog cov neeg uas teev hawm kev cai Mawv Xis Lim thiab fim nrog cov neeg teev hawm kev cai Phus Thas, kom xwv sawv daws muaj kev sib hwm thiab sib haum xeeb.”

Tsis tas li ntawd, xyoo 2013, Tswv Qhia Faas Xuas Xas Vis Yes Kiang Xam kuj tau tshaj lus tawm tias : “Thaum 2 pab neeg uas coj kev cai teev hawm sib txawv los sib fim thiab nyob ua ke, mas yuav tsum ua tib zoo mloog lwm tus zaj tswv yim nthuav piav, txhob saib lwm tus, los yog lwm pab neeg qis qis. Yog peb sib hwm li no, mas yuav ua rau peb lub hwj chim kev ua neeg loj hlob zuj zus tuaj.”

Kwv tij, nyob hauv Thaib teb, mas cov neeg ntseeg Kav Tos Liv tsuas muaj li 1% ntawm tsoom pej xeem Thaib xwb. Tab sis Vaj Qhia Faas Ntshis Kus kuj tsa Tswv Qhia Faas Xuas Xas Vis Yes Kiang Xam Kos Viv Vas Niv los hloov tus qub Tswv Qhia Liab uas hu ua Mis Tshais Kim Npoos Tshus.

Li ntawd, mas yog ib lub txiaj ntsim zoo uas lub xyoo 2015 no, tsoom neeg ntseeg Kav Tos Liv nyob hauv Thaib teb yuav muaj ib tug Tswv Qhia Liab tshiab li cov neeg ntseeg uas nyob Cob Tsib teb thiab.

Yog vim li no, mas peb sawv daws hauv Zoo Tswv Zov Yaj, kuj thov koom kev zoo siab nrog cov neeg ntseeg Thaib zoo siab nyob rau lub xyoo tshiab 2015 no.

 

 

Leave a Reply