Register Free! Hnov Qab Password?

         

 

 
 


Xov Xwm


Ua Thaj Txi Ntuj txais tshauv nyob zos BanMai.


 

IMG_2003Hnub 4 txais tshauv, yog ib hnub tseem ceeb nyob rau hauv peb cov neeg ntseeg Ntuj. Vim tias yog hnub qhib lub Caij Plaub Caug. Yog hnub uas peb cov neeg ntseeg Ntuj yuav xav txog peb tej txhaum thiab tig los yuav lub siab tshiab. Peb yuav koom nrog peb tus Huab Tais Yes Xus yoo mov 40 hnub nyob rau hauv teb chaws suab puam thiab peb yuav ua tej yam hauj lwm los them txim txhaum. Peb tu peb lub siab kom ntshiab huv tos Huab Tais Yes Xus tuaj cawm peb.

 


 • T.P. Nyiaj Pov


  

ZAJ NTAWV MOO ZOO UAS NTHUAV TAU ZOO

Friday, 13 March 2015 03:12                                     2,792 Leeg Saib


01Kwv tij phooj ywg, hnub tim 10 lub 2 hlis xyoo 2015 no, tus Tswv Qhia Liab Los Npawm Xes Las, uas yog tus pwm tsav saib fab Thaj Txi Ntuj thiab cov Cim Ntshiab hauv Vas Tis Kaas nrog rau tus Tswv Qhia As Thaws Los uas yog tus lwm pwm tsav, nkawd ob leeg tau sib koom muab phau ntawv tus txheej txheem kev nthuav Ntawv Moo Zoo coj los tshaj tawm rau cov Leej Choj thiab cov Tub Tsob Hwb kom txawj nthuav Ntawv Moo Zoo, mas nkawd hais tias : « Tus uas nthuav Ntawv Moo Zoo, nws yuav tsum xub xub npaj ua ntej kom zoo zoo tso, kom xwv cov lus uas nws nthuav ntawd raug cov neeg ntseeg lub siab, ua rau lawv coj Tswv Ntuj lub Moo Zoo coj mus tsav tswv yim nyob hauv lawv lub neej ».

Nyeem Txuas: ZAJ NTAWV MOO ZOO UAS NTHUAV TAU ZOO

COV ME NYUAM YUAV TSUM HWM NIAM THIAB TXIV

Friday, 13 March 2015 02:43                                     829 Leeg Saib


01Kwv tij phooj ywg, hnub tim 11 lub 2 hlis xyoo 2015 no, Vaj Qhia Faas Ntshis Kus tau hais rau cov neeg ntseeg hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj Pob Zeb, uas nyob Vas Tis Kaas tias : «Me nyuam yaus mas ntxim hlub, vim lawv tseem yog me nyuam xwb. Tsis yog vim lawv zoo nkauj zoo nraug, khov khwb kho los yog zoo saib thiab cov me nyuam kuj tsis yog xav ib yam li yus. Cov me nyuam mas lawv los txhab txoj kev npau suav uas yus cia cia siab xwb. Vim cov me nyuam, mas lawv yog tsev neeg thiab ib zeej tsoom txoj kev zoo siab. Lawv tsis yog ib yam teeb meem ntawm txoj kev tsim noob neej. Cov me nyuam mas lawv kuj yog ib yam khoom plig uas Tswv Ntuj tau muab pub rau sawv daws. Ua li nej puas nkag siab thiab nej puas to taub ?”

Nyeem Txuas: COV ME NYUAM YUAV TSUM HWM NIAM THIAB TXIV


Page 1 of 2912345...1020...Last »COV ME NYUAM, NEJ HLUB NEJ NIAM MOG.
IMG_3266Cov me nyuam saws daws. Nej txiv ua neej nyob, mas nej txiv tsuas paub hnub nyob xwb, nej txiv yeej tsis paub hnub uas yuav ncaim nej sawv daws mus yam tsis muaj hnub rov sib ntsib ntxiv.
NYEEM TXUAS
 1,515 Leeg Saib
COV TXIJ NKAWM – TUB NTXHAIS HLUAS PHIM NYEEM
npaujnpaimThaum kuv ua hauj lwm rov los txog tsev, mas hmo ntawd pom kuv poj niam tseem tab tom rau rau mov uas yuav noj hmo. Kuv mus tuav nkaus nws txhais tes thiab hais rau nws tias : “Kuv muaj qee yam xav qhia rau koj paub.”  
NYEEM TXUAS
 5,460 Leeg Saib
DAB NEEG LUB ME NYUAM HNUB QUB POB ZEB
Puag thaum ub…nyob rau saum lub Ntuj ntsuab, hmo ntuj hnub qub ci ntsa iab puv qab Ntuj.
NYEEM TXUAS
 6,632 Leeg Saib
ZAJ DAB NEEG TUS ME NYUAM YAUS THIAB TSHOB TXIV NTOO

Puag thaum ub…muaj ib tug me nyuam yaus. Nws niaj hnub mus ua si ntawm ib tsob txiv ntoo. Nws nce tsob txiv ntoo thiab de txiv noj.
NYEEM TXUAS
 5,559 Leeg Saib

Sij Hawm Tso Suab
View Program ScheduleThumbnail Albums

Online & Counter

1 User Online

 


Hit Counter provided by laptop reviews

Liaj Luv Xa Moo & Tseb Nplej

Phau ntawv Liaj Luv Xa Moo, yog ib phau ntawv xov xwm hais txog tsoom Hmoob uas tseem coj kev cai dab qhua nyob txhua lub teb chaws.

Phau ntawv Tseb Npej, yog ib phau ntawv xov xwm hais txog tsoom Hmoob ntseeg Ntuj Kav Tos Liv nyob thoob ntiaj teb.


 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

Yuav Tshaj Tawm Tsis Ntev Tom Ntej No

Peb tab tom kho thiab update cov hauj lwm, tsis ntev tom ntej no yuav tshaj tawm rau sawv daws tau paub.

×
×